****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Отдел "Опитни бази и експериментални производства"

Ръководител на отдела: Ст.н.с. ІІ ст. д-р Стайка Стратиева,

Тел: (02) 8 24 87 18, e-mail: stratieva_s@abv.bg

Отделът обединява и осъществява цялата полска експериментална и производствена дейност и тази при контролирани условия във вегетационната къща и фитотрона.

* Опитните полета и експерименталните бази са разположени в почвено-географска мрежа в страната: Алваново, Търговище; Бъдеще, Стара Загора; Белозем, Пловдив; Бежаново, Ловеч; Божурище, София; Горни Дъбник, Плевен; Гълъбово, Стара Загора; Душево, Севлиево; Крепост, Хасково; Ковачица, Монтана; Костинброд, София; Мирково, Софийска област; Медковец, Монтана; Николаево, Плевен; Приморско, Бургас; Раковски, Разград; Суходол, София; Съдиево, Сливен;

Сърнево, Стара Загора; Секирово, Пловдив;Средец, Стара Загора;Тополовград; Тръстеник, Плевен; Тръстеник, Русе; Цалапица, Пловдив; Жинзифово, Кърджали - биополигон; Горни Лозен, София - биополигон.

В опитните бази се извеждат многофакторни полски опити с едногодишни и многогодишни полски, зеленчукови и енергийни култири в условията на конвенциално и органично (биологично) земеделие.

Във вегетационната къща и фитотрона се извеждат се извеждат моделни опити по хранене на растенията при контролирани почвено-климатични условия.

Отдели

Научен потенциал, координация и международно сътрудничество

Управление на човешките ресурси и собствеността

Опитни бази и експериментални производства

Отдел "Финансово-счетоводен"

Информационно консултантски център

 

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg