МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


ДОПУСТИМИ И УСЛОВНО ДОПУСТИМИ ИЗВЪНСИСТЕМНИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ

ТАБЛИЦА 1

Допустими извънсистемни единици

Условно допустими извънсистемни единици

Величина

Символ

Стойност в SI единици

Величина

Символ

Стойност в SI единици

минута (време)

min

1 min = 60 s

морска миля

nmi

1 nmi = 1852 m

час

h

1 h = 3600 s

възел (knot)

kn

1 nmi/hour = (1852/3600) m/s

денонощие

d

1 d = 86 400 s

ар

a

1 a = 1 dam2 = 102 m2

градус (ъгъл)

°

1° = /180) rad

хектар

ha

1 ha = 1 hm2 = 104 m2

минута (ъгъл)

'

1' = (1/60)° = (π/10800) rad

бар

bar

1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 P

секунда (ъгъл)

''

1'' = (1/60) ' = (π/648000) rad

ангстрьом

Å

= 0,1 nm = 10-10 m

литър

L, l

1 L = 10-3 m3

барн

b

1 b = 100 fm2 = 10-28 m2

тон

t

1 t = 103 kg

кюри

Ci

1 Ci = 3,7 .1010 Bq

електронволт

eV

1 eV = 1,602 18 . 10-19 J

рентген

R

1 R = 2,58 . 10-4 C/kg

астрономическа

единица

ua

1 ua = 1,495 98 . 1011 m

рад

 rad

1 rad = 1 cGy = 10-2 Gy

нагоре