МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ, КОЛИЧЕСТВО И МАСА

ТАБЛИЦА 2

Мерни единици за пространство и време

Означение

Величина

Символ

Преизчисляване

бълг.

межд.

Дължина

метър

м

m

-

*ангстрьом

Å

Å

1 Å = 0,1nm = 10-10 m

*милимикрон  

мкм

1 mµ = 1 nm = 10-9 m

*микрон 

мк

µ

1 µ = 1 µm = 10-6 m

Площ  

квадрат.метър

м2

m2

-

Обем

кубичен метър  

м3

m3

-

Честота   

херц

Хц

Hz

-

Време

 секунда 

сек

s

-

*минута  

мин

min

1 min = 60 s

*час 

ч

h

1 h = 60 min = 3600 s

*денонощие  

д

d

1 d = 24 h = 86 400 s

Скорост

метър/сек  

м/сек

m/s

1 m/s = 3,597 km/h

километър/час  

км/ч

km/h

1 km/h = 0,278 m/s

*миля/час  

мил/ч

mph

1 mph = 0,447 m/s

Ускорение

метър/сек2  

м/сек2

m/s2

-

Плътност

килограм/м3  

кг/м3

кg/m3

-

Сила

нютон  

Н

N

1 N = 105 DYN

*дина  

дин

DYN

1 DYN = 10-5 N

Работа, енергия

джаул  

Дж

J

1 J = 107 erg

*ерг 

ерг

erg

1 erg = 10-7 J

*киловатчас  

квт/ч

kWh

1 kWh = 3,6.106 J

 

 

 

 

 

Мерни единици за количество и маса

Количество вещество  

мол

мол

mol

 

*грам/мол 

г/мол

g/mol

1 g/mol = 1 mol

Маса

килограм 

кг

кg

 

*фунт   

ф

lb

1 lb = 0,453592 kg

*гама  

гама

γ

1 γ = 1 μg = 10-9 kg

Концентрация

мол/литър

мол/л

mol/l

 

килограм/м3

кг/м3

kg/m3

 

Забележка: Наред с препоръчваните по системата SI са включени и някои по-стари единици, отбелязани със звездичка (*), като са дадени съответните преводни множители.

нагоре