МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


ПРЕВОДНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕДИНИЦИ ЗА ПЛОЩ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Единицата за измерване на площ в системата SI е квадратният метър (с означение m2). Някои по-често използвани производни единици на квадратния метър са квадратният километър, квадратният сантиметър, квадратният милиметър:

1 km2 = 1 000 000 m2; 1 m2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2

Единицата ар (с означение а) и нейните кратни декар и хектар (с означения da и ha) се използват за измерване на селскостопански площи: 1 a = 100 m2; 1 da = 10 a = 1 000 m2; 1 ha = 100 a = 10 000 m2.

Постепенно излизат от употреба широко използваните в миналото (предимно в англоезичния свят) имперски единици (наричани още британски или английски):

1 in2 (квадратен инч) = 6,451 6 cm2; 1 ft2 (квадратен фут) = 144 in2 = 929,03 cm2;

1 yd2 (квадратен ярд) = 9 ft2 = 0,836 127 36 m2;

1 rod2 (perch, pole) (квадратен род, пъч или пол) = 30,25 yd2 = 25,292 853 m2;

1 acre (акър) = 160 rod2 = 43 560 ft2 = 4 046,856 m2; 1 mile2 (квадратна миля) = 640 акра = 2,589 988 km2.

Таблица 5 Преводни коефициенти на единици за площ от системите SI, CGS и някои Британски единици

 

m2 cm2 km2 ha in2 ft2 yd2 rod2 acre mile2
m2 1 104

10-6

104 1,55.103 10,7639 1,1960 0,0395 2,47.10-4 3,86.10-7
cm2 10-4 1 10-10 10-8 0,155 1,07.10-3 1,20.10-4 3,95.10-6 2,47.10-8 3,86.10-11
km2 106 1010 1 102 1,55.109  1,07.107 1,20.106 3,95.104 2,47.102 0,3861
ha 104 108 0,01 1 1,55.107  1,07.105 1,20.104 3,95.102 2,47** 3,86.10-3
in2 6,45.10-4 6,4516 6,45.10-10 6,45.10-8 1 6,94.10-3 7,71.10-4 2,55.10-5 1,59.10-7 2,49.10-10
ft2 9,29.10-2 9,29.102 9,29.10-8 9,29.10-6 1,44.102 1 0,1111 3,67.10-3 2,29.10-5 3,59.10-8
yd2 0,8361 8,36.103 8,36.10-7 8,36.10-5 1,30.103 9 1 3,31.10-2 2,07.10-4 3,23.10-7
rod2 25,2928 2,53.105 2,53.10-5 2,53.10-3 3,92.104 2,72.102 30,2500 1 6,25.10-3 9,76.10-6
acre 4,05.103 4,05.107 4,05.10-3 0,4047* 6,27.106 4,36.104 4,84.103 1,60.102 1 1,56.10-3
mile2 2,59.106 2,59.1010 2,59 2,59.102 4,01.109 2,79.107 3,10.106 1,02.105 6,40.102 1

Примерно изчисление:

Преводен коефициент за превръщане на acre в ha е 0,4047*, което означава, че стойността в acre трябва да се умножи по 0,4047, за да се превърне в ha. Ако е получена стойност, например 25 acre, то 25.0,4047= 10,12 ha.

Преводен коефициент за превръщане на ha в acre е 2,47**, което означава, че стойността в ha трябва да се умножи по 2,47, за да се превърне в acre. Ако е получена стойност, например 10,12 ha, то 10,12.2.47 = 25 acre.

   
нагоре