МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА SI

1. В съответствие със системата SI знакът за умножение е точка, а десетичен знак е запетая (в англоезичните страни десетичният знак е точка).

2. В многоцифрени числа за отделяне на групи от по три цифри се използува свободен интервал (например 34 673 320).

3. Когато името на единицата произхожда от фамилията на учен, първата буква на наименованието й се пише с главна буква (например Pa - от Паскал, Hz - от херц).

4. Останалите единици и техните символи се пишат с малка буква, освен в началото на изречението (g, m, km/h). Има само едно изключение. Правилното съкратено обозначение на литър е “l”. Графичните образи на малката латинска буква “l” и на цифрата “1” са сходни, което може да бъде източник на грешки. Затова Международният комитет за мерки и теглилки от 1979 г. препоръчва по изключение употребата на голямата латинска буква “L”.

5. Десетичните кратни и дробни единици, техните имена и означения се образуват с помощта на множители и представки. Представката се пиша слято с името на единицата, съответно означението на представката с означението на единицата. След единицата не се пише точка като знак за съкращение, освен в края на изречението.

 

Множител

Представка

Символ

 Множител

Представка

Символ

межд.

бълг.

межд.

бълг.

10

дека

da

 дк

10-1

деци

d

д

102

хекто

h

х

10-2

санти

c

с

103

кило

k

к

10-3

мили

m

м

106

мега

M

М

10-6

микро

μ

мк

109

гига

G

Г

10-9

нано

n

н

1012

тера

T

Т

10-12

пико

p

п

1015

пета

P

П

10-15

фемто

 f

ф

1018

екса

E

Е

10-18

ато

а

а

1021

зета

Z

З

10-21

зепто

z

з

1024

йота

Y

 Й

10-24

йокто

y

й

6. Символите на представките за дробните производни единици се пишат с малка буква - напр. kg, nm. Представките и символите на кратните единици дека-, хекто- и кило- също се пишат с малка буква - напр. kg, hl или hL. При останалите кратни единици се пише главна буква. Правилно: MHz, неправилно: mhz, mHz.

7. След символа на мерната единица точка не се поставя, освен в края на изречението. Между символа и предхождащата го цифра задължително се оставя интервал (шпация). Правилно: 12 mm, 4,25 kg, 80 °C.

8. Вместо “квадратен” и “кубичен” (“sq” и “cu”) правилно е след символа да се постави степенен показател 2 или 3 (superscript). Вместо приетото в англоезичните страни “p” (per) правилно е поставянето на наклонена черта “/”; не "kmph", а km/h.

Използването на римските цифри (с латински букви) се основава на три правила:

1. Повтарянето на главната латинска буква един или два пъти увеличава стойността един или два пъти - XX = 20, XXX = 30, CC = 200 и т.н.

2. Една или повече букви след дадена буква с по-голяма стойност увеличава стойността - VI = 6, LXX = 70, MCC = 1200 и т.н.

3. Буква пред дадена буква с по-голяма стойност намалява стойността - IV = 4, XC = 90, CM = 900 и т.н.

 

Римски цифри

Буква

Стойност

Буква

Стойност

Буква

Стойност

Буква

Стойност

I

1

VI

6

XX

20

LXXX

80

II

2

VII

7

XXX

30

XC

90

III

3

VIII

8

XL

40

C

100

IV

4

IX

9

L

50

CC

200

V

5

X

10

LX

60

D

500

 

 

 

 

LXX

70

M

1000

 
нагоре